Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ)

 

rikfrontΤο Κυπριακό Ραδιόφωνο άρχισε τη λειτουργία του το 1953 και η Κυπριακή Τηλεόραση το 1957. Η μεγάλη ανάπτυξη της Κυπριακής Ραδιοφωνίας άρχισε το 1960, όταν ιδρύθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία. Την περίοδο αυτή μετονομάστηκε από Κυπριακή Ραδιοφωνία σε Ραδιοφωνικό ΄Ιδρυμα Κύπρου και από τότε λειτουργεί ως Ημικρατικός Οργανισμός.
Το ανανεωτικό πνεύμα και ο δημιουργικός οργασμός που σημειώθηκε σε όλα τα τμήματα του ΡΙΚ μετά την ανεξαρτησία, απέδωσε γρήγορα καρπούς. Το ΡΙΚ άρχισε να εξελίσσεται ραγδαία. Τα προγράμματα αυξήθηκαν, οι υπηρεσίες στελεχώθηκαν, κτίστηκαν νέες κτιριακές εγκαταστάσεις και ανανεώθηκαν οι πομποί και σταθμοί αναμετάδοσης. Πολλαπλασιάστηκαν και αυξήθηκαν οι ώρες εκπομπής, ενώ από τον Δεκέμβριο του 1982, η τηλεοπτική εκπομπή από μαυρόασπρη έγινε έγχρωμη. Για την καλύτερη μετάδοση των εκπομπών του ραδιοφώνου σε ολόκληρη την Κύπρο, το ΡΙΚ εγκατέστησε σταδιακά διάφορους σταθμούς αναμετάδοσης, με πρώτο το σταθμό στον Κόλπο των Κοραλλίων στην Πάφο. Σήμερα το ΡΙΚ διαθέτει 80 σύγχρονους σταθμούς αναμετάδοσης των προγραμμάτων του, οι κεντρικές του δε κεραίες ευρίσκονται στην υψηλότερη κορυφή της οροσειράς του Τροόδους, τον ΄Ολυμπο.
To Ραδιοφωνικό ΄Ιδρυμα Κύπρου είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που ιδρύθηκε σύμφωνα με τον Περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, Νόμο, Κεφ. 300Α. Το ΡΙΚ διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από εννέα μέλη που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο για περίοδο τριών χρόνων.
Ο ανώτερος εκτελεστικός λειτουργός του Ιδρύματος είναι ο Γενικός Διευθυντής, στον οποίο, σύμφωνα με τον νόμο περί Ραδιοφωνίας «το ΄Ιδρυμα μεταβιβάζει όσες από τις αρμοδιότητες του είναι απαραίτητες για να τον διευκολύνει να διεκπεραιώνει αποτελεσματικά τις εργασίες του.
Το ΡΙΚ είναι ημικρατικός οργανισμός και χρησιμοποιεί όλα τα έσοδά του για την προαγωγή των στόχων του, δηλαδή την παροχή ενημέρωσης, επιμόρφωσης και ψυχαγωγίας στο λαό της Κύπρου. ... Περισσότερα

 


 

ΟΡΑΜΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΑΞΙΕΣ

valuesΌραμα

Να είμαστε το πλέον αξιόπιστο και δημιουργικό μέσο ενημέρωσης στην Κύπρο, καλλιεργώντας και προβάλλοντας τις αξίες της δημόσιας ... Περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

code1ΡΙΚ

Ως οργανισμός δημοσίου δικαίου, το ΡΙΚ έχει υποχρέωση να προσφέρει τις αναμενόμενες υπηρεσίες σε εκείνους που τις χρησιμοποιούν ... Περισσότερα